Kiinteistön ilmanlaatu hallintaan

Ota yhteyttä

Nykyaikaisten rakennusten suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota sisätiloissa vallitseviin olosuhteisiin, ja laadukkailla mittalaitteilla voidaan varmistaa ratkaisujen toimivuus jatkossakin. Me tarjoamme reaaliaikaisia mittausratkaisuja, joiden avulla voit parantaa kiinteistön ilmanlaatua. Samalla voit optimoida kiinteistön kuluja ja maksimoida siitä saatavaa tuottoa.

Hyvän sisäilman merkitys kasvaa

Sisäilman laatu ja ilmanvaihdon toimivuus ovat tulevaisuudessa entistä puhutumpi aihe. Ilmanlaadun jatkuva seuranta – jo ennen ongelmia – helpottaa kiinteistöjen laadun todentamisessa ja varmistamisessa. Kun kiinteistöä ollaan myymässä, voidaan kiinteistön ominaisuuksista kertoa tarkan mittaustiedon avulla.

 

Reaaliaikaisen seurannan ja kiinteistöautomatiikan avulla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistön ylläpidosta syntyviä kuluja ja kasvattaa tuottoastetta. Kalenteri-integraation avulla voit myös automatisoida toimintoja, kuten esimerkiksi lämpötilan hallintaa.

Kysy lisätietoja

Mitattavia asioita

Nykyaikaisilla laitteilla pystymme mittaamaan lähes mitä tahansa. Voimme mitata vaikkapa ilmanlaatua, paine-eroja, kosteutta, läsnäoloa, valon määrää tai melutasoa. Mittaustuloksia voidaan halutessa verrata esimerkiksi suositusarvoihin. Dataa voidaan tuoda myös muista olemassa olevista lähteistä. Usein valmista dataa onkin olemassa jo runsaasti.

Mitattavia asioita ovat esimerkiksi:

  • sisäilman laadun mittaus (IAQ)

  • TVOC

  • CO2

  • radon

  • ilmanvirtaus

  • ilmanpaine

  • lämpötila

  • ilman kosteus

  • rakennekosteus.

Lue myös kiinteistön lämmönohjauksen palveluistamme

Ennakoi riskit ja mahdolliset korjaustarpeet

Kiinteistössä vallitsevia olosuhteita mittaamalla voidaan kartoittaa mahdollisia riskejä kiinteistön kunnossa ja tehdä huolto- tai korjaustoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ajoissa. Ennakointi auttaa usein säästämään rahaan.

 

Olosuhteita koskevaa dataa voi olla saatavilla jo valmiista lähteistä, kuten talotekniikan järjestelmistä. Me autamme saamaan tämän datan hyötykäyttöön. Vaihtoehtoisesti dataa voidaan kerätä antureiden avulla. Anturin keräämä tieto liikkuu suoraan pilveen, josta se on reaaliaikaisesti hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Pilvessä anturidata voidaan yhdistää muista lähteistä saatuun dataan.

Lue lisää tietovarastosta
Yhteydenottokuvake

Avullamme otat kiinteistön ilmanlaadun helposti seurantaan ja hallintaan.

Ota yhteyttä